Home About Us Our Services Projects Clients Supports Manuals Contact Job Opportunity  
  About Us - Company Objectives
Mergo Company Goal - Innovation Everything

บริษัท เมอร์โก้ จํากัด ก่อตั้งขึ้นด้วย ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตรกรรมทางเทคโนโลยี IT ใหม่ๆ ด้วยทีมสร้างสรรค์และพัฒนา เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่มีประสบการณ์นับ 10 ปีเพื่อ ลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมๆไปกับ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน ให้แก่องค์กรของท่านด้วยนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆทุกวัน


New Idea, New Technology, New things

จากแนวความคิดเล็กๆ เมอร์โก้ พัฒนาจากจุดเริ่มต้นไปสู่ สินค้าและบริการต่างๆ ผ่านความใส่ใจในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ความคิดของคุณ กลายมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา
...

วันนี้ทีมพัฒนาระบบ ของบริษัทเมอร์โก้พร้อมที่จะสร้างสินค้าและบริการที่แปลกใหม่
และเ็ต็มไปด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงคุณติดต่อมาหาเรา เราพร้อมนำเสนอนวัตรกรรมที่เริ่มต้นจากไอเดียของคุณทันทีติดต่อ บริษัท เมอร์โก้ จํากัด
91/55 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
โทร : 084 653 6365, 084 995 9964, 089 921 7199
Sales Email : sales(at)mergo.co.th
Support Email : support(at)mergo.co.th
แผนที่ : แผนที่บริษัท
Business Solutions
Solution เพื่อธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ.


เพราะเรารู้ว่าความสำเร็จของธุรกิจของคุณไม่ได้มาจากการเปิดเว็บไซต์เพียงวันเดียว

เราจึงวิจัยและพัฒนาระบบ Shopping Store ของคุณจากประสบการณ์การซื้อ-ขายจริงบนอินเทอเนตอย่างยาวนาน การตอบรับและการรับฟังความเห็นจากผู้ซื้อ และพัฒนาระบบให้ครอบคลุมการใช้งานของผู้ซื้อทุกเพศ ทุกวัย คุณจึงมั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ของคุณจะได้รับความประทับใจในการเข้าชมและเลือกซื้อ ในร้านออนไลน์ของคุณ
:

+ Pay & Accept Credit card Online
+ Order & Package Tracking
+ Customer Satisfaction System
+ Catalogue Management
+ Fast Click payment system

ติดต่อ บริษัท เมอร์โก้ จำกัด
91/55 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 10510

Tel: 084 653 6365, 084 995 9964, 089 921 7199
Sales Email : sales(at)mergo.co.th
Support Email : support(at)mergo.co.th

All contents © copyright 2007-2018 Mergo Company Limited All rights reserved.